วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2556

คำคมความรัก

 ตัดกระดาษต้องใช้กรรไกร...แต่ตัดใจต้องใช้เวลา


 จบแบบเจ็บ ๆ "ดีกว่า" เจ็บแบบไม่มีวันจบ...

 ถ้าชอบก็กด "Like" ถ้าใช่ก็กด"Love"

 ผู้ชายไม่ได้ต้องการนางฟ้า แต่ ต้องการ คนที่มีเวลาให้กัน ... ผู้หญิงไม่ได้ต้องการเทพบุตร แต่ ต้องการ คนที่หยุดสักที

 รัก เป็นกริยา แต่อกหัก มันเป็น กรรม